Wanneer een ondernemer start met een bedrijf, dan hoopt hij dat het in de komende jaren gaat groeien. Vaak begint het met een omzetgroei en kan hij de werkzaamheden niet meer alleen aan. Hij neemt iemand in dienst. Wanneer het bedrijf blijft groeien kan het bedrijf meerdere personeelsleden in dienst hebben. Deze mensen voeren allemaal hun eigen taak uit, veelal volgens een vast proces. Toch kan het zijn dat de ondernemer nog meer groeiplannen heeft voor het bedrijf. Het kan dan voorkomen dat hij tegen barrières aanloopt. Bepaalde vastgeroeste processen hoe die in zijn bedrijf uitgevoerd worden, passen niet meer in de mogelijkheden om te groeien. Soms kan het ook zijn dat de ondernemer ziet dat hij kwaliteitsverlies of zelfs omzetverlies lijdt, doordat een proces misschien wel goed gevolgd wordt, maar op een manier die veel efficiënter of beter kan. Dan is het voor een bedrijf vaak tijd om verandermanagement toe te passen.

 

In een kleinere onderneming kan een ondernemer zijn medewerkers nog zelf sturen, maar dikwijls dient verandermanagement toegepast worden in grote bedrijven met allerlei verschillende processen en afdelingen. Het is voor de leiding, dan ook vaak aanleiding om een extern bedrijf in te huren, die hierin gespecialiseerd zijn. De leiding kan zich dan gewoon met de dagelijkse leiding bezighouden, terwijl er toch veranderingen plaatsvinden onder professioneel toezicht.

 

Communicatie
De grote vraag is, waarom een bedrijf een expert moet inhuren om verandermanagement toe te passen? Processen zelf zijn, vooral op papier, heel gemakkelijk om aan te passen. Het grote probleem is altijd het personeel. Voor een mens is verandering zeer lastig. Of het nu op privégebied gaat, waarbij onverwachtse veranderingen kunnen plaatsvinden, zoals ziekte en overlijden, tot zakelijk. Personeelsleden werken vaak al jaren bij een bedrijf en doe hun werk volgens een vast stramien en kunnen hier maar moeilijk van afwijken. Het succes van verandermanagement hangt dan ook volledig af van communicatie. Want het is het personeel, dat de veranderingen moeten toepassen. Personeelsleden dienen, ruim van te voren ingelicht te worden en ook echt betrokken worden, zodat zij enthousiast worden gemaakt. Daarnaast moet per werknemer heel goed gekeken worden wat hij kan. Niet uitgaan van het negatieve, maar van het positieve van de medewerker.

Uitbesteden
Omdat communicatie zo belangrijk is, is het inhuren van een extern bedrijf ook goed. Een medewerker zal vaak eerder van een externe specialist iets aannemen dan van een eigen leidinggevende. Wanneer alle neuzen dezelfde kant opstaan, is de kans op slagen van het verandermanagementproces gegarandeerd.