Wanneer je als ondernemer een bedrijf hebt waarbij er door personeel met elektrotechnische installaties wordt gewerkt, ben je verplicht om via de veiligheidseisen van de NEN 3140 te werken. Je moet aan de inspecteurs kunnen aantonen dat je personeel over de juiste kennis en certificaten beschikt. Dit heeft allemaal te maken met de verzekering van personeel op het moment dat er een bedrijfsongeval voorkomt. Zorg ervoor dat je het personeel op de juiste momenten deel laat nemen aan de te behalen cursussen, zodat iedereen over de juiste werkinstructies en een veilige manier van werken beschikt. Op deze pagina lees je waarom een NEN 3140 cursus belangrijk is en wat de NEN 3140 VP cursus inhoudt.

Waarom is het voor personeel belangrijk om een NEN 3140 cursus te volgen?

De NEN 3140 cursus is belangrijk aangezien er in deze cursus duidelijk wordt uitgelegd op welke manier personeel op een veilige manier kan werken. Wanneer het personeel deelneemt aan de cursus, wordt de kans op een arbeidsongeval direct flink verkleint. De NEN 3140 cursus is speciaal opgezet voor personeel dat met elektrotechnische installaties werkt, die soms ook onder laagspanning staan. Hieronder vallen alle machines die niet op krachtstroom werken. Houd er rekening mee dat het NEN 3140 certificaat maximaal 3 jaar geldig is. Na deze 3 jaar moet het certificaat dus opnieuw behaald worden. Dit zorgt ervoor dat de kennis van het personeel up to date blijft en zij ook nieuwe regels eigen kunnen maken.
Is een personeelslid het certificaat kwijtgeraakt? Dan kan er een nieuw certificaat aangevraagd worden. Zorg dat je dit zo snel mogelijk in orde maakt, want wanneer de inspectie langskomt en de certificaten niet in orde zijn, zullen er sancties gelden.

Wat houdt NEN 3140 VP precies in?

Naast de basis NEN 3140 cursus, kun je er ook voor kiezen om personeel dat een vooropleiding heeft gevolgd aan te melden voor de NEN 3140 VP cursus. VP staat voor Vakbekwaam Persoon. Dit is een extra certificaat, waardoor je personeel mag werken met elektrotechnische installaties die onder laagspanning staan. Daarnaast is personeel met dit certificaat op zak bevoegd om derden aan de elektrotechnische installaties te laten werken onder hun professionele begeleiding. De medewerker kan namelijk heel goed en snel risico’s inschatten, waardoor er op een veilige manier gewerkt kan blijven worden. De personen met een NEN 3140 VP certificaat, mogen aan machines, handgereedschappen, koelkasten, computers, koffiemachines en nog veel meer andere elektrotechnische apparaten werken.