Tips voor notuleren

Notuleren als secretaris of secretaresse kan een redelijke uitdaging zijn. Zo is het niet mogelijk alles te noteren wat er gezegd wordt, maar moeten er keuzes gemaakt worden. Het lijkt vaak lastig, maar je kunt al snel leren hoe je effectief moet notuleren. Hierbij is het belangrijk weer te geven wat de essentie is van wat er gezegd is verduidelijken welke afspraken er gemaakt zijn.

Er zijn verschillende tips die toegepast kunnen worden om het notuleren te vergemakkelijken. Een voorbeeld is te bekijken wat voor soort notulen er van je verwacht worden. Wat is de opmaak, de schrijfstijl en het taalgebruik die gehanteerd worden? Worden er veel details weergegeven of gaat het om een beknopte samenvatting? Zo kan het handig zijn bijvoorbeeld de notulen van de vorige vergadering te bestuderen.

Sowieso is het handig de hoofd- van de bijzaken te scheiden. Vraag je bijvoorbeeld steeds af wat de hoofdzaken zijn die er genoemd worden. Schrijf niet zoveel mogelijk op, maar schrijf alleen op wat je nodig hebt om later uit te kunnen werken. Verder is het belangrijk je altijd te focussen op besluiten en actiepunten, deze moeten altijd opgenomen worden in notulen.

 

Training voor notuleren

Via LearnIt kun je een training efficiënt en resultaatgericht notuleren volgen. Hierbij leer je wat een goede structuur is voor de notulen en hoe de gemaakte aantekeningen zo effectief mogelijk uitgewerkt kunnen worden. Er wordt verder gefocust op: verschillende technieken om effectief te notuleren, het voorbereiden op een vergadering, het zo veel mogelijk actief en selectief luisteren, het aantrekkelijk en helder kunnen schrijven en het oefenen om hoofd- van bijzaken te scheiden. Er zit veel actie in het programma van de training waardoor er direct ervaren wordt wat het effect is van hoe u notuleert. Ook wordt er tijdens de training geoefend met divers audiomateriaal. Kijk voor meer informatie op Cursus notuleren.